Adolygu A Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau

Home » Review » sizegenetics » Adolygu A Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau

Rwyf wedi bod yn defnyddio sizegenetics am dros flwyddyn ar hyn o bryd, ac o ystyried bod yn y broses bargeinion gwych o guys wedi gwneud sylwadau mewn gwirionedd yn gofyn rhai ymholiadau smart ‘n sylweddol (y rhan fwyaf ohonynt yn ddoeth, beth bynnag)

Last Updated on

Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics - Gwella Gwryw Gorau

Rwyf wedi bod yn defnyddio sizegenetics am dros flwyddyn ar hyn o bryd, ac o ystyried bod yn y broses bargeinion gwych o guys wedi gwneud sylwadau mewn gwirionedd yn gofyn rhai ymholiadau smart ‘n sylweddol (y rhan fwyaf ohonynt yn ddoeth, beth bynnag), ac er bod hyn wedi gwneud fy nhudalen gwe tysteb aruthrol fwy useful– ei ddefnydd ychydig iawn i unrhyw un os yw ei nid hawdd eu cyrraedd. Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau.

Manteision Defnyddio SizeGenetics Tymor Hir

Mae’r rhain yn y hawliadau yswiriant swyddogol a wnaed gan y cwmni. Gan eu gosod fel rhestr i ddatgelu buddiannau wyf yn bersonol yn brofiadol vs hyn yr oeddwn yn gwybod byddwn yn sicr yn profi. Awn ni;

  • Cywir penile camedd
  • Tyfu 1-3 modfedd o hyd
  • cynyddu Cengl
  • Gwella Hunan-Hyder
  • Extender am ddim ar gyfer Cyn & ôl Lluniau

Pam Es i gyda SizeGenetics

Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics - Gwella Gwryw Gorau

Dewisais SizeGenetics oherwydd y ffaith ei fod yn un o’r rhai mwyaf  dyfeisiau ehangu pidyn ymddiried ynddo  ar y farchnad. Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau. Maent wedi aros mewn busnes am 16 mlynedd, ac yn ystod yr amser y maent wedi gwirionedd cael eu cefnogi gan feddygon clinigol, llawfeddygon cosmetig, ac a wnaeth eu lle fel  ardystiedig CE-Type 1 Meddygol pidyn Ehangu Dyfais .

Mae hynny’n bwysig nodi, gan fod  ychydig o frandiau Extender pidyn eraill yn cael eu hardystio yn feddygol . Ar gyfer y rhai nad ydynt yn gwybod, tystysgrif gadget feddygol yn cael ei gyhoeddi ar gyfer dyfeisiau penodol sydd wedi cael eu  cymeradwyo i’w defnyddio mewn therap corfforol y, llawfeddygaeth, a thriniaeth mewn gweithdrefnau meddygol penodol. Mae calon lluniedig hefyd yn cael ei nodi fel teclyn meddygol. (CE yn 3ydd parti, sefydliad annibynnol Ymroddedig i ganfod dyfeisiau meddygol o safon.)

Ar ôl fy chwe mis cyntaf o ddefnydd …

SizeGenetics yw’r buddsoddiad gorau a wneuthum yn fy hun mewn blynyddoedd. Mae’n gweithredu, gallwn i guddio o dan fy nillad, ac mae’n ffordd llawer mwy cyfforddus (ac gwisgadwy) na ddau extenders cyffredin brynais oddi ar ebay.com. Ar ôl ei ddefnyddio am un mis gwelais cynnydd bychan o 1cm. Ar dri mis roeddwn yn 2.2 centimetr hirach sydd bron yn fodfedd cyflawn mwy o gymharu â blaen. Rwy’n mynd i saith mis ar hyn o bryd, ac yr wyf yn ychydig dros 4cm mewn twf, tua 1.1 modfedd mwy.

Dydw i ddim yn ei ddefnyddio ar benwythnosau oherwydd fy mod yn delio gyda fy mhartner, fodd bynnag, neu fel arall yr wyf yn ei gynnal a’i gadw ar 8 awr bob dydd. Mae’n cyfanswm gyfforddus iawn. Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau. Mae ei ddull diogel i ehangu hyd eich pidyn. Ar gyfer chwmpas ei nid y pwynt gorau o gwmpas, fy cwmpas yn unig gwella ar ôl gwneud workouts. Fel arall ei offeryn gwerthfawr i wella fy hyder a gallu i fynd yn ddwfn yn fy mhartner wedi bod.

Canlyniadau SizeGenetics / Cyn & ôl Lluniau

Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics - Gwella Gwryw Gorau

Gallwch wylio mwy o ganlyniadau o bobl go iawn ar y dudalen cyn ac ar ôl, ymroddedig yn unig i ganlyniadau SizeGenetics. Mae’r set hon er hynny yw fy unigolyn cyn ac ar ôl lluniau o osod ar sizegenetics am 6 mis. Mae fy canlyniadau yn un fodfedd gyflawn yn natblygiad maint! Yr wyf yn dal rhoi ar y Extender, a bydd yn sicr yn aros i gyhoeddi diweddariadau wrth i mi ennill mwy o faint. Gwelais fy cychwynnol 0.25 o hyd ar ôl y marc 3 mis. Daeth y gweddill braidd yn araf.

Cysur Lefel & Traction

Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics - Gwella Gwryw Gorau

SizeGenetics yn gwneud defnydd o dechnoleg fodern MDA ynghyd â’u system cyfleustra 16-ffordd trademarked. Ar gyfer rhywun sydd wedi gwirionedd byth yn defnyddio’r Extender pidyn yn flaenorol, ei mosting tebygol o deimlo ychydig yn annymunol yn y dechrau, ac cant hyn mewn gwirionedd yn cael ei atal, ond gwneud defnydd o’r padiau, a harnais dwbl yn sicr yn ei gwneud yn llawer llawer mwy cyffyrddus . Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau. Mae’r gwahaniaeth isod yw’r gallu i ddefnyddio naill ai y tiwb rwber, neu y band silicon yn fwy mewn cyfuniad â padin ychwanegol a gauze. Mae hyn yn cynnal eich pidyn glyd, cyfforddus, amddifad o gwasgu ac anghysur, ac yn ymestyn yn bwysicaf oll.

Problem gyffredin gyda extenders pidyn yw “lithriad” .Thats pan ydych yn defnyddio’r ddyfais, ac oherwydd y traction paru gyda eich pidyn hymestyn, y pennaeth elopes o’r crocbren. Yn hytrach SizeGenetics cyflenwadau y dewis i ddefnyddio’r band ehangach NEU dull crocbren, sy’n eich galluogi i ddewis y dull gorau i gael gwared ar llithriad i chi. Dyw hi ddim yn well, ond mae ei llawer gwell na’r dewisiadau eraill rhatach.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Pecynnu a Extender Ansawdd

Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics - Gwella Gwryw Gorau

Mae’r deunydd pacio a Extender yn ymgynnull hardd. Os Apple aros yn y gwasanaeth ehangu pidyn byddai’r deunydd pacio yn edrych yr un fath iawn. Gellir dod o hyd mewn sefyllfa lledr naturiol gyda beth bynnag y cling lapio, pob gwirionedd hylan. Bob peth bach yn cyfateb i’r dalfan ewyn ei hun ar gyfer diogel cynnal, a phan y lle ar gau, gallwch ei gloi i aros allan ysbïo llygaid.

Yr wyf yn credu bod y clo a tric yn cyffwrdd neis, mae’r rhan fwyaf o unigolion wont o bosibl yn ofynnol iddo, fodd bynnag, mae hyn yn rhywbeth yr ydych yn prynu am ar eich pen eich hun, er mwyn rhoi hwb ar eich pen eich hun ac ers ei unigol, gan gynnwys y gallu i sicrhau ei fod i fyny yn eithaf syniad anhygoel . Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau. Mae sefyllfa deithiol hefyd nid included– yn gwisgo ‘i ag a synhwyrydd dur rhag ydych yn dymuno egluro pam fod eich crotch yn sbarduno larymau.

penile sythu

SizeGenetics yn pidyn dibynadwy alinio ddyfais yn ogystal, ac wedi cael ei gynghori gan weithwyr proffesiynol meddygol ar gyfer Cyflwr Peyronie am flynyddoedd. pidyn plygu, neu crwm gorliwio i’r chwith neu i’r dde, gellir ei gywiro mewn cwpl o fisoedd. Bydd Gan ddefnyddio hyn i gromliniau lefel neu onglau ar yr un pryd yn gwella eich maint, felly ei llawer iawn. Mae’r hyfforddiant a chanllawiau ar gyfer ehangu pidyn yn ychwanegol yn berthnasol ar gyfer sythu penile, felly dim cyfarwyddiadau gwahanol yn cael eu cynnwys ar gyfer hyn yn rhoi manylion swyddogaeth.

Ymarferion a Hyfforddiant Pidyn Iechyd

Maent hefyd yn cynnwys rhai DVDs hyfforddi, tanysgrifiad PenisHealth (mewn gwirionedd yn werth gwych), ac mae rhai e-lyfrau pidyn ffitrwydd sy’n eich addysgu yn bennaf i wneud kegels a sut y gallwch chi gadw cylchrediad y gwaed yn gyson. augmentation pidyn Llawlyfr wedi bod o gwmpas am amser hir iawn, y fantais o offeryn hwn yw i wneud eich augmentation pidyn goddefol. Nad ydych yn gallu cael eich pants i lawr drwy gydol y dydd yn gwneud workouts tynnu, a dyna lle extenders pidyn bod ar gael yn.

Ar gyfer y rhai sydd yn sinigaidd os welliant pidyn heb lawdriniaeth yn gweithio mewn gwirionedd (ac nad ydych yn credu y blaen ac ar ôl lluniau), roedd yna erthygl fer a ryddhawyd gan y Daily Mail ynghylch ei effeithiolrwydd.

Ychydig yn hyd yn oed mwy o ddyfnder gyda’r Subscription– PenisHealth ei arfer ei ystyried fel defnydd rhad “ychwanegol”, ac nid yw wedi’i wneud o gwbl. Mae’r DVD ac Ar-lein Safleoedd PenisHealth rhoi dros 34 workouts i roi hwb i’ch erections, gwella cylchrediad y gwaed, a gwella stammina rhywiol chi. Nid ydynt yn syniadau bach cyflym naill na’r llall, maent yn rhoi rhywfaint o amser yn iawn i mewn i hyn, mwy na 200 o luniau go iawn a 100 clipiau fideo, yn disgrifio gam wrth gam ffyrdd i wneud yr ymarferion.

Nid ydynt yn hanfodol yn unig i wella llif y gwaed a stammina naill ai- yr wyf yn meddwl y rhain yn hanfodol pan fyddwch yn defnyddio Extender pidyn am gyfnodau hir o amser. Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau. Mae angen i chi gynnal gwaed ffres ac ocsigen yn symud i’r celloedd yn eich pidyn, felly byddwch yn cael canlyniadau yn gyflym.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

Traction Powdwr & Pecyn Ultimate

Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics - Gwella Gwryw Gorau

Mae’r powdr afael maent yn cyflenwi fel budd rhydd-gost ar gyfer unigolion sy’n ymroi i gael mwy o faint a threfn Pecyn Ultimate SizeGenetics. Cofiwch flaenorol buom yn trafod llithriad? Mae hon yn ffordd ychwanegol i osgoi bod cur pen, ei bôn powdr sy’n datblygu llawer mwy o ffrithiant ar gyfer yr strapiau i afael mewn i. Rydych powdr eich aelod cyn defnyddio eich Extender ar gyfer y diwrnod.

Mae’r Cynllun Ultimate hefyd yn dod gyda cadachau glanhau, a lleithydd ôl-ofal. Mae’r lleithydd a phŵer yn sicr bwyntiau gallech brynu o’r siop feddyginiaeth, ac eto ei wobr wych ar gyfer amcanion rhwyddineb, ac mae’n cadw fy gariad rhag cymryd llawer o fy holl hufen o ystyried bod ei dosbarthu yn benodol.

Shipping & Chyflenwi

Fel y rhan fwyaf o ymdrin ar y rhyngrwyd heddiw, maent yn cynnig darpariaeth hollol rhad ac am ddim a darpariaeth synhwyrol iawn mewn blwch lefel. Mae ganddynt swyddfeydd yn Oregon, os ydych mewn UDA wont angen i chi aros 6 wythnos ar gyfer personalizeds a llwyth USPS swrth. Os ydych yn y tu allan i’r cyflwyno yn datgan nad yw’n cymryd 6 wythnos, byddwch yn ei gael yn llawer cyflymach.

Adolygu Gwarant & Gwarant

SizeGenetics cynnig  Warant 6-Mis Arian Back . Mae ei sicrwydd swyddogol, ac mae’n nodi os nad ydych yn gweld unrhyw fath o ddatblygiad mewn chwe mis o ddefnyddio SizeGenetics byddant yn cynnig ad-daliad llawn i chi. Mae hynny’n gwbl deg, ydych yn ei ddymuno pidyn mwy o faint ac mae ganddynt yr offeryn sydd gennych i gyflawni eich nod. Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics – Gwella Gwryw Gorau. Maent yn sicrhau i chi os ydych yn defnyddio dim ond yr hyn sydd ganddynt, byddwch yn gweld canlyniadau, ac os nad ydych yn ei wneud, byddant yn sicr yn rhoi i chi yn ôl eich arian. Yn seiliedig ar eu cyn ac ar ôl lluniau rwy’n bositif nad oes neb yn gofyn am eu ad-daliad.

Cefnogaeth Cynnyrch, Cymuned a Chymhelliant

Adolygu a Chanlyniadau SizeGenetics - Gwella Gwryw Gorau

Yr agweddau mwyaf i wella hunan yn gymorth, cymhelliant, a chred. Er mwyn parhau i ysbrydoli i roi hyn ar bob bore cynnar cyn swydd, bydd angen i chi gael yn ffactor am fod eisiau iddo. rhaid i chi weld pobl eraill yn ei wneud, ac yn credu bod dros ddau i dri mis, byddwch yn gweld twf. Os nad oes gennych grŵp cymorth, byddwch yn dechrau i osgoi diwrnodau gwisgo hi, ac yn gyflym y bydd yn dod yn un yn fwy pwynt prynu a’i roi i ffwrdd yn y cwpwrdd dillad.

Oherwydd hyn yr wyf yn cymell chi i archwilio’r fforwm. Ar ôl i chi archebu, ddweud helo a rhannu eich nodau gyda ni. Cymerwch eich mesuriadau ac mae cyn llun i gadw yn eich cyfrif, a dechrau edrych ar gynnydd pobl eraill. Darllen a gofyn cwestiynau, ac yn dechrau gyda ychwanegiad pidyn llaw heddiw i gael blas ar ei gyfer. Ehangu eich pidyn o 5 modfedd i 7 modfedd galwadau am ymroddiad personol o amser a menter. Ymrwymo ar hyn o bryd, ac yn 6 mis byddwch yn edrych ar ar eich pen eich hun differently- bydd eich hyder yn 10x yn union yr hyn ydyw heddiw.

cliciwch yma i archebu SizeGenetics lein NAWR »

FLASH SALE 20% OFF »